Lucretia van Merkenstraat 55 Spijkenisse +31 (0) 850609848 info@groovyrcords.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GoovyRecords

Artikel 1 –Webshop

1.1.

De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke
bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en btw-nummer
vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2.

Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle
wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw
persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende
verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers
zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw
persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming
aan u vragen.

1.4.

Sinds 1 november 2019 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen
betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te
doen bij de politie.

1.6.

De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in
te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd
door een klant. 1.7. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende
service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product,
staan onze medewerkers u graag te woord. 1.8. U kunt zich inschrijven voor onze
nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze
aanbiedingen.

Artikel 2 -Bedenktijd

2.1.

U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons
retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen
de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u
al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u
betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de
originele verpakking.

2.3.

Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten
die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn etenswaren,
tijdschriften en reizen die u hebt geboekt. Voor cd’s en dvd’s dient de
verzegeling niet verbroken te zijn. Is de verzegeling verbroken, dan kunnen wij
helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft
aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de
webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer
de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of PayPal, of wanneer een factuur
achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is
verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar
geworden van het betreffende product.

3.2.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen
van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen.
Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een
herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten
in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde
vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen
geven aan een incassobureau.

3.4.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging
per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het
u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren.
Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode
leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na
het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde
aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale
aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel
ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren,
dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren
aangeven dat u dat niet wilt.

3.6.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in
Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland
in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van
het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

4.1.

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten
die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar
wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,
bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude
wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten
zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. De
prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen
tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en
wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop.
Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u
achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld
te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de
desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het
product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product
onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden.
Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo
specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of
groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het
binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling
van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld,
ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de
klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons
terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service
voorzien.

5.4.

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze
garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten
is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt
u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd
bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt
toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen
wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen
een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier
melding van te doen bij ons.

5.5.

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapotgaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van
opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te
nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de
garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor
beide situaties geldt dat er zonder een aankoop bon niet terugbetaald kan
worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te
vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op
basis van dagwaarde. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden
Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het
vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen
wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen
heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.